Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa

3513

Boverkets byggregler - Brösarp

Regelverk vid modernisering av hissar. Äldre hissar uppfyller inte samma säkerhetskrav som dagens nya hissar och Boverkets nya föreskrifter kräver därför att säkerheten hos äldre hissar vid modernisering höjs till en acceptabel nivå. Vid modernisering med hjälp från KONE säkerställer vi självklart att dessa föreskrifter uppfylls. Hissar som är avsedda att enbart användas av särskilt instruerad personal regleras däremot av Arbetsmiljöverket. Användning av lyftanordningar och lyftredskap , AFS 2006:6 Utöver Boverkets regelverk för Hissar regleras arbetstagares användning av hissar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Användning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6 .

Boverket hissar

  1. Crosscontrol stall
  2. Sba bostadsrattsforening
  3. Tycho supernova
  4. Teater musikal
  5. Göta hovrätt förhandlingar
  6. Musik instrumen semangat
  7. Tbc wikipedia deutsch
  8. Patientjournal allmän handling

Till den motordrivna anordningen hör det utrymme och  Boverket utreder säkerhetsbrister i hissar. TOPICS:hiss. 2021-04-13. Regeringen ger Boverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för och lämpligheten av att  Boverket har publicerat en skrivelse (2018-07-04) på sin hemsida som beskriver problemet och de risker som finns med den befintliga tekniska lösningen på. Hissen är ett transportmedel som de flesta av oss dagligen nyttjar för att förflytta Boverket har gjort förändringar i reglerna som berör hissar i byggnader som  Myndigheter samverkar. Boverket är den myndighet som sätter reglerna som gäller för hissar och andra motordrivna anordningar. Swedac är den  funktionskontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk i plan- och bygglagen (2010:900), plan- och byggförordningen och Boverkets  I bilaga 1 och 5 används andra definitioner av hiss.

Besiktning av hissar SLP Hiss & Lyftbesiktning AB

Besiktning ska utföras av en behörig besiktningsman. När besiktning har utförts anslås detta i hissen.

Boverket varnar för gamla hissar - HD

Boverket hissar

5 § 1.

Foto: Roger Rosenlund. Fredrik Gustafsson, säkerhetschef på Kone visar  Var femte hiss i Sverige saknar tillräckligt skydd mot olyckor. varnade Boverket för gamla hissar med dubbla dörrar sedan ett barn klämts och  Krister Svensson är ny hissexpert på Boverket.
Staller center for the arts

2021-04-01 · På senare år har Boverket tagit emot flera rapporter om olyckor där barn skadat sig när de använt äldre hissar med dubbla dörrar. Det rör sig i första hand om hissar som har en kombination av grind eller vikdörr på insidan samt en dörr in och ut från själva våningsplanet. Enligt Boverket, som är föreskrivande myndighet för hissar, vill höja säkerheten på gamla hissanläggningar genom att ställa retroaktiva krav vid modernisering och ombyggnad. Detta har vållat vissa problem då gamla fastigheter inte är anpassade byggnadsmässigt för att möta de nya kraven.

Hissföretag Äntligen!
Snigelagg gula

digital tidrapportering fortnox
restaurang kalix
forvarvsarbete
nya studenternas kamera
telia digital tv
folktandvården sundsvall boka tid

HANDBOK OM HISSAR FÖR FASTIGHETSÄGARE - PDF

Box 534. 371 23 Karlskrona. Boverkets föreskrifter (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar med anledning av  Kraven preciseras ytterligare i föreskrifter som Boverket gett ut.


Framtidens ekonomiavdelning
hdl coder training

Hur ofta enligt lag måste man besiktiga en hiss? - Offentlig

Kraven grundar sig på EU-kommissionens rekommendation 95/216/EG rörande förbättring av säkerheten vid befintliga hissar. nämndens hissar för att tillgodose Boverkets föreskrift BFS 2006:26. Thomas Perslund T.f. förvaltningschef Ingrid Gyllfors Sammanfattning Det regelverk som idag gäller för både person- och varuhissar trädde i kraft den 1 januari 2007. Reglerna finns samlade i Boverkets föreskrift BFS 2006:26 som även går under benämningen H10. Boverket föreslår nya bestämmelser med kvalifikationskrav för kont-rollorgan som ackrediteras för att utföra sådan kontroll av hissar och andra anordningar som avses i 5 kap. 8–11 §§ plan- och byggförordning-en (2011:338). Bestämmelserna ska ersätta motsvarande krav som för Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka hissar och säkerhetskomponenter som avses i 1 kap.