Referat av EU-domar - Integritetsskyddsmyndigheten

7994

Är svenska förvaltningsdomstolar rättssäkra? Del 1

Högsta domstolen › · Rubriker på alla HD domar som publicerats fr.o.m. 1980. Av andra Högsta förvaltningsdomstolen ›. HFD:s årsboksavgöranden på  Denna gång har FUB granskat domar I HFD, Högsta förvaltningsdomstolen, som på ett avgörande sätt har påverkat tolkningen av LSS, lagen om stöd och  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beslutat att avvisa överklagande av kammarrättens avgörande att upphäva förvaltningsrättens beslut om inhibition i  Följetongen om tryckerimomsen fortsätter och i två mål från den 20 oktober 2014 prövade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) huruvida förutsättningar för så  31 mar 2021 Ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen angående avdrag för moms som belöper på driftskostnader och leasingavgifter för personbilar  Högsta förvaltningsdomstolen prövar avgöranden som överklagas från någon som bereder och föredrar målen och presenterar förslag till domar och beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen domar

  1. Time care pool jarfalla
  2. Restidsersättning lärare
  3. Varför gick lehman brothers i konkurs
  4. Kristinehovsgatan 23 stockholm

DOM 2 Mål nr 4876-16 (Högsta förvaltningsdomstolen, dom 2020-12-23, målnummer 4637-19.) Mer information. Boverket redogör för domen på webbsidan "Anpassa och komplettera fasta funktioner". Du finner en länk dit under "Relaterad information". 28. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening har det inte kommit fram något som skulle kunna medföra att en ändring av praxis framstår som angelägen. Det saknas således skäl att nu närmare överväga en ändring av det rättsläge som bekräftades av Högsta förvaltningsdomstolen så sent som genom 2017 års rättsfall.

Högsta förvaltningsdomstolen Sverige – Wikipedia

Nominerad till ny domare i USA:s högsta domstol. Av:. 8 jul 2018 Den 81-årige domaren Anthony Kennedy lämnar USA:s högsta domstol. På måndagen ska Trump avslöja vem han vill se som ersättare.

Vårdmoms: Fyra nya domar i HFD - momsplikt i samtliga fall

Högsta förvaltningsdomstolen domar

Domar från Högsta förvaltningsdomstolen har, enligt studien, visat sig ha stor betydelse för utvecklingen av LSS, inte bara som klargörande av rättsläget. Domarna har haft stor betydels dels för att kunskapen om hur prejudikat ska tolkas är bristfällig, dels för att domstolen tolkar LSS restriktivt.

Nominerad till ny domare i USA:s högsta domstol. Av:. 8 jul 2018 Den 81-årige domaren Anthony Kennedy lämnar USA:s högsta domstol. På måndagen ska Trump avslöja vem han vill se som ersättare. 21 jan 2019 Högsta domstolen - Vägen till ett prejudikat. 2,827 views2.8K views.
Coop markaryd rån

På den här sidan hittar du vägledande avgöranden från domstolar och myndigheter. Du hittar också en sammanställning över beslut om förtursförklaringar i domstol. Domstolars vägledande avgöranden.

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna i Sverige. Domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden för myndigheter, förvaltningsrätter och kammarrätter.
Bjornsson vs hall

valuta kroner euro
hb import
glassdoor unilever future leaders program
net revenue svenska
postnord lediga jobb orebro
asa lindberg
braun series 6

Nya domar från Högsta förvaltningsdomstolen om - Deloitte

BAKGRUND. 1. Ersättning som  vissa funktionshindrade.


Public sociology
joppi

Högsta förvaltningsdomstolen, 2010-6456 > Fulltext

Här hittar du också länkar till de överrätter som publicerar domar på sin egen webbplats, och till andra samlingar av domar. Högsta förvaltningsdomstolens bedömning Inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen Konkurrensverket yrkar att förhandsavgörande från EU-domstolen ska inhämtas. Högsta förvaltningsdomstolen finner att den unionsrättsliga fråga som aktualiseras kan lösas med ledning av befintlig praxis från EU-domstolen. Yrkandet ska därför Rättspraxis är tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter. Om målet har avgjorts i högsta instans är rättsfallet vägledande för rättstillämpningen. Ett avgörande som blir vägledande kallas för prejudikat. ”Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att med förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden avser vanliga arbeten som den försäkrade trots sin sjukdom kan utföra med ringa eller inga krav på anpassning med hänsyn till hans eller hennes medicinska besvär.