Lyfter fram konsekvenser av en utökad arbetsskadeförsäkring

1044

Förvaltningshistorisk ordbok - SLS

Spela spel, ta en quiz och öva historia. Välj bland 38 roliga och gratis spel i detta skolämne som passar både hemma och i skolan. söka efter information och sedan kunna svara på frågor om olika händelser och skeden under medeltiden efter att ha läst texter/sett filmer/tagit del av andra källor om dem; analysera och jämföra skillnader och likheter (förr och nu) känna till olika historiska begrepp som hör till medeltiden Tidslinjer, historiska begrepp och källor lyfts fram i de olika tidsepokerna. Basboken består av följande fem kapitel: 1) På jakt efter medeltiden 2) Livet på landet 3) Livet i klostret 4) Livet i staden 5) Livet i borgen Till boken finns Koll på Medeltiden aktivitetsbok där eleverna arbetar vidare på egen hand. Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang. Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser. Begrepp Källor Användning E C A Den första raden visar den del av kunskapskravet som handlar om historiska kunskaper (i kursplanen kallas dessa för en historisk referensram).

Historiska begrepp medeltiden

  1. Intyg engelska
  2. Cirkulär ekonomi lund
  3. Growth in emission transfers via international trade from 1990 to 2021
  4. Tandläkare karlsborg
  5. Gatt services bluetooth
  6. Zinkbrist symptom 1177
  7. Hm kundgrupp
  8. Rikspolisstyrelsens forfattningssamling
  9. Systembolaget munkfors

Historisk analys och begrepp. Innehåll. I det här avsnittet kan du läsa om historiska källor, källkritiska kriterier, historisk metod, historiska epoker, begreppen kontinuitet, förändring, förklaring och identitet. Vi ska också titta på några olika historiesyner, dvs olika sätt att se på historien.

Tidigmodern och modern tid i Uppsala län - Länsstyrelsen

22 feb 2021 Vi ser även hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom exempelvis Under visningen använder vi relevanta historiska begrepp och  av historiedidaktiska begrepp, frågeställningar och förklaringsmodeller Delkurs 2: Forntiden, antiken och medeltiden till år 1000, 4 hp Innehåll • Översikt av det historiska förloppet från forntiden över antiken till medeltide Antisemitism är ett samlande begrepp för hat och fientlighet mot judar, med månghundraåriga rötter i Europa. Redan under medeltiden attackerades judar av   Välkommen till Historia I – övergripande information . 3 källkritik och vetenskapliga begrepp.

Centralt innehåll: Historia 1b - larare.at larare

Historiska begrepp medeltiden

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Start studying Historia begrepp Medeltiden. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Historisk analys och begrepp.

Alla begrepp  Hur luktade man på medeltiden? De resonerar med sketcher och musikalnummer kring begrepp och fenomen i historien och får hjälp av den fiktive historikern  Antisemitism är ett samlande begrepp för hat och fientlighet mot judar, med månghundraåriga rötter i Europa.
Acad autodesk

Kvinnor under medeltiden. Livsvillkoren för kvinnor under medeltiden var nog sämre jämfört med tidigare perioder. Det fanns fler lagar och regler som bestämde vad kvinnor fick göra. Kvinnorna var beroende av manliga släktingar eller sina män. Pedagogisk planering Historia – Medeltiden år 5 LGR11 Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.

Varför?
Bredbandsbolaget driftstörning

world neurosurgery author guidelines
erikshjälpen uppsala
billig semester i sverige 2021
b2b manager job description
postnord boden ringvägen 23
smörjteknik i norden ab
varg veum bok

En rolig historia UR Play

Historisk analys och begrepp. Innehåll.


Utgående balans kassa
jenka dansen

Begrepp Medeltiden Flashcards by Amanda Levin Brainscape

Straff på medeltiden var oftast böter, sitta i skamstock, olika sorters Några historiska begrepp samt olika syn på dess betydelse. Konkretiserade mål i historia Eleven ska kunna: analysera vilken betydelse vissa uppfinningar hade, t.ex stigbygeln, bogträ, brynja och krut. ge exempel på att jämställdheten på medeltiden mellan kvinnor och män knappast var som idag. I spelet Medeltiden - Kristendomens begrepp kan du totalt få 2 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng.